Είστε εδώ

Βόρεια Πελοπόννησος: Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία, με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000

Δείτε συνημμένο αρχείο

Συνημμένα: 

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση