Είστε εδώ

4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Τετ, 01/19/2022 - 11:20

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), μετά την επιτυχή διοργάνωση των προηγουμένων συνεδρίων ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά το 4º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 24-25-26 Μαΐου 2022 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου θα υλοποιηθούν με παρακαταθήκη την επιστημονική γνώση του προηγούμενου συνεδρίου, το οποίο έλαβε χώρα το 2019 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό συμμετείχε μία πληθώρα από φορείς, εταιρείες, επιστήμονες και φοιτητές.

Σχετικά με τις επιστημονικές ανακοινώσεις του 3ου Συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε αυτό τον σύνδεσμο εδώ.

Η Οργανωτική Επιτροπή μέσα από αυστηρά επιλεγμένες επιστημονικές ανακοινώσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διάφορες άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς και την έκθεση χορηγών η οποία για πρώτη φορά εγκαινιάζεται με τον τίτλο «GIS Congress Expo», αποσκοπεί σε ακόμη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://giscongress.aua.gr/.

Ανακοίνωση Συνεδρίου

Αφίσα Συνεδρίου

The post 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον appeared first on ΕΑΔ.

Ερωτηματολόγιο προς προμηθευτές της αγροδιατροφικής αλυσίδας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Πέμ, 01/13/2022 - 09:56

Οι εμπλεκόμενοι στις δράσεις του ENRD καλούνται να συμμετέχουν  σε μια βασική έρευνα, που διεξάγεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να συμβάλλουν στην Οδηγία της Ε.Ε. για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP) στις σχέσεις επιχείρησης με επιχείρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της παρούσας Οδηγίας UTP (2019/633).

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση πριν από την εφαρμογή νέων εθνικών μέτρων.

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ενθαρρύνονται από προμηθευτές που καλύπτονται από την Οδηγία από όλα τα διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Η έρευνα θα είναι ανοιχτή έως τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

The post Ερωτηματολόγιο προς προμηθευτές της αγροδιατροφικής αλυσίδας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές appeared first on ΕΑΔ.

Πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Τετ, 01/12/2022 - 20:24

Το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), την προγραμματική περίοδο 2023-2027, υποβλήθηκε για επίσημη διαπραγμάτευση και έγκριση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Πέμπτη 30-12-2021, μέσω κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει τη στρατηγική δήλωση, τη SWOT ανάλυση και την εκτίμηση των αναγκών, τη στρατηγική παρέμβασης και το πλάνο δεικτών, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της στρατηγικής, τα κοινά στοιχεία των παρεμβάσεων, τις παρεμβάσεις, τον χρηματοδοτικό πίνακα, το σύστημα διακυβέρνησης και συντονισμού, το AKIS και το σχεδιασμό για την ψηφιοποίηση της ελληνικής Γεωργίας, καθώς και τα απαραίτητα, από τον κανονισμό, παραρτήματα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ακολουθεί το κοινό για όλα τα κράτη μέλη υπόδειγμα περιεχομένου και δομής καθώς και τους περιορισμούς χαρακτήρων της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επισημαίνεται ότι ορισμένοι αγγλικοί χαρακτήρες που εμφανίζονται καθώς και κάποια θέματα μορφοποίησης, οφείλονται σε αδυναμίες εκτύπωσης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αποκατασταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επόμενες εκδόσεις.

Το παρόν κείμενο αφορά στην πρόταση της χώρας για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και όχι στο εγκεκριμένο κείμενο, το οποίο θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόταση του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 προς έγκριση στην Επιτροπή.

The post Πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή appeared first on ΕΑΔ.

Επόμενα βήματα μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Τετ, 01/12/2022 - 12:38

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το πράσινο φως για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες προτάσεις της ΚΑΠ το 2023. Αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο για μια νέα ΚΑΠ με στόχο να καταστήσει την πολιτική πιο πράσινη, δικαιότερη, πιο ευέλικτη και διαφανή, με ευρύτερο ρόλο για δικτύωση και στους δύο πυλώνες της ΚΑΠ. Τα χαρακτηριστικά της νέας ΚΑΠ #NewCAP περιλαμβάνουν ενισχυμένη υποστήριξη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και άλλους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς νόμους και δεσμεύσεις της ΕΕ. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη και τουλάχιστον το 25% των άμεσων πληρωμών θα αφιερωθεί σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα. Άλλα χαρακτηριστικά της νέας ΚΑΠ περιλαμβάνουν αφιέρωση τουλάχιστον 10% των άμεσων πληρωμών για την αναδιανομή κεφαλαίων από μεγάλες σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις, ένα μόνιμο αποθεματικό κρίσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι τιμές ή οι αγορές είναι ασταθείς, μια νέα κοινωνική προϋπόθεση για τη λήψη πληρωμών ΚΑΠ και μια ελάχιστη κατανομή 3% για νέους αγρότες.

Δείτε την δήλωση του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Janusz Wojciechowski εδώ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ε.Ε. εδώ.

The post Επόμενα βήματα μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής appeared first on ΕΑΔ.

ENRD – Newsletter Δεκέμβριος 2021

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Τρί, 01/11/2022 - 11:27

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του ENRD για το μήνα Δεκέμβριο του 2021.

Δείτε ενδιαφέροντα θέματα όπως:

  • Το έργο του μήνα: Δικτυώνοντας την τεχνογνωσία της καλλιέργειας άνθρακα στην Πολωνία

Η καλλιέργεια άνθρακα είναι μια έννοια που αποκτά μεγαλύτερη σημασία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Στην Πολωνία, τα κεφάλαια της ΚΑΠ έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της καλλιέργειας άνθρακα, συμβάλλοντας στους στόχους της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και της στρατηγικής «Farm to Fork».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  • Νέες Θεματικές Ομάδες ENRD για Rural Revitalisation και Rural Proofing

Νέες θεματικές ομάδες ENRD για την Αναζωογόνηση της Υπαίθρου και την Επιστέγαση της Υπαίθρου λειτουργούν με την φιλοδοξία να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στο Μακροπρόθεσμο Όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αγροτικές Περιοχές έως το 2040. Τα μέλη της Θεματικής Ομάδας Αγροτικής Αναζωογόνησης συναντήθηκαν τον Δεκέμβριο για να ακούσουν και να μάθουν από στρατηγικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται από χώρες και περιφέρειες για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Τέτοιες συνεδρίες βοήθησαν τους συμμετέχοντες να δικτυώσουν την τεχνογνωσία και να οικοδομήσουν κοινές αντιλήψεις σχετικά με τους παράγοντες που βοηθούν την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αγροτικές περιοχές που επηρεάζονται από την απώλεια πληθυσμού, τη γήρανση και την έλλειψη οικονομικών ευκαιριών.

Μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης Rural Revitalisation εδώ.

Η νέα θεματική ομάδα για το Rural Proofing ξεκινά επίσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη συστάσεων που μπορούν να καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανισμών προστασίας της υπαίθρου στα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ENRD εδώ.

 

  • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσης

Η διασφάλιση του εφοδιασμού με τρόφιμα και της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί στόχο που ορίζεται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα ή την υγεία εξακολουθούν να υπογραμμίζουν ότι η επίτευξη αυτού του στόχου της Συνθήκης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Τον Νοέμβριο κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της προστασίας των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ από κινδύνους. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει

έτοιμη λύση για την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής, απρόβλεπτης κρίσης και αναφέρει ότι η καλύτερη λύση είναι η ενίσχυση της γνώσης και ο μετριασμός, στο μέτρο του δυνατού, των τρωτών σημείων και των κινδύνων. Η δικτύωση λειτουργεί ως πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης κρίσεων για την ανταλλαγή και τη δημιουργία τέτοιων γνώσεων.

Μάθετε περισσότερα για το νέο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για προμήθειες τροφίμων εδώ.

 

καθώς και πολλά άλλα θέματα αγροτικής πολιτικής τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

The post ENRD – Newsletter Δεκέμβριος 2021 appeared first on ΕΑΔ.

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές: πρωτοβουλία για την έναρξη του “Αγροτικού Συμφώνου”

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Σάβ, 01/08/2022 - 13:52

Στις 30 Ιουνίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το “Μακροπρόθεσμό όραμα για τις αγροτικές περιοχές” που έχει στόχο να καταστούν έως το 2040 δυνατότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες. Αυτή η ανακοίνωση προέκυψε μετά από διερευνητικές και ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και άλλους παράγοντες στις αγροτικές περιοχές και ήρθε σε μια ζωτικής σημασίας χρονική στιγμή για την ΕΕ όπου κοινός στόχος είναι η έξοδος από την πανδημία, τις οικονομικές δυσκολίες και τις ανισότητες που επέφερε. Οι αγροτικές περιοχές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης έχοντας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πράσινης και την ψηφιακής μετάβασης.

Η Ανακοίνωση συνοδευόταν από Σχέδιο Δράσης στο οποίο επισημαίνονται τα κύρια εργαλεία για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές και προωθεί δράσεις για τις οποίες συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται όλες οι πολιτικές της ΕΕ. Επιπλέον η Ανακοίνωση εισάγει μια νέα πρωτοβουλία αυτή της έναρξης του “Αγροτικού Συμφώνου”.

Οι τρεις αρμόδιοι Επίτροποι για την υλοποίηση του Μακροπρόθεσμού Οράματος της ΕΕ ανακοίνωσαν στις 17/12/2021 με επιστολή τους την ενεργοποίηση του “Αγροτικού Συμφώνου: ενισχυμένη διακυβέρνηση για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ” το οποίο έχει ως στόχο την κινητοποίηση των εθνικών δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων προς την κατεύθυνση των αναγκών και φιλοδοξιών των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή προγραμματίζει την διοργάνωση μιας Διάσκεψης υψηλού επιπέδου τον Ιούνιο 2022 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ευρωπαϊκών οργάνων και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών των ΚΜ.

Διαβάστε περισσότερα για την Ανακοίνωση του Μακροπρόθεσμου Οράματος εδώ.

Επιστολή Επιτρόπων ARES(2021) 8718018/17.12.2021.

 

The post Μακροπρόθεσμο όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές: πρωτοβουλία για την έναρξη του “Αγροτικού Συμφώνου” appeared first on ΕΑΔ.

Κρατικές ενισχύσεις: Η ΕΕ εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Σάβ, 01/08/2022 - 12:51
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (RAG). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν λιγότερο ευνοημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες για την κάλυψη της υστέρησης και τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία.   – στόχοι συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης. Παρέχουν επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις όπως η ερήμωση του πληθυσμού, για να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές διατηρούν ισχυρές διασφαλίσεις ώστε να εμποδίζονται τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για να προκαλέσουν τη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, γεγονός ουσιαστικής σημασίας για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση. Ο χάρτης καθορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, εκφρασμένο ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ΚΓΠΕ, οι περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34% του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση:
  • Δώδεκα περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) είναι μεταξύ των πιο μειονεκτουσών περιφερειών στην ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτές οι περιφέρειες είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (οι λεγόμενες περιοχές “Α”), με μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις μεταξύ 30% και 50%, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της αντίστοιχης “Α” περιοχής. Η περιοχή Ευρυτανία, η οποία είναι μέρος της Στερεάς Ελλάδας, χαρακτηρίζεται επίσης ως μια αραιοκατοικημένη περιοχή με λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανάτετραγωνικό χιλιόμετρο. Σε αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν καθεστώτα λειτουργικών ενισχύσεων για την πρόληψη ή τη μείωση της ερήμωσης.
  • Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές ανισότητες, η Ελλάδα έχει ορίσει ως τις λεγόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές “Γ” τις περιοχές Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική και Πειραιάς, Νήσοι.  Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις στον Δυτικό Τομέα Αθηνών είναι 15%. Οι άλλες περιοχές “Γ” που αναφέρονται παραπάνω συνορεύουν με τις περιοχές “Α”. Για το λόγο αυτό, η ένταση της ενίσχυσης σε αυτές τις περιφέρειες έχει αυξηθεί στο 25%, έτσι ώστε η διαφορά στην ένταση της ενίσχυσης με τις παρακείμενες περιοχές “Α” να περιορίζεται σε 15 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει περαιτέρω τις λεγόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές “Γ” (έως 1,16% κατ’ ανώτατο όριο του εθνικού πληθυσμού). Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αυτών των περιοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον και θα οδηγήσει σε μία ή περισσότερες τροποποιήσεις στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε σήμερα.
Σε όλες τις παραπάνω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μικρές επιχειρήσεις, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ. Μόλις τεθεί σε εφαρμογή ένα μελλοντικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει στην Επιτροπή μια τροποποίηση στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε σήμερα, προκειμένου να εφαρμόσει πιθανή αύξηση της μέγιστης ενίσχυσης έντασης στις μελλοντικές περιοχές Just Transition, όπως προσδιορίζεται στις αναθεωρημένες  κατευθυντήριες γραμμές για τις περιοχές “Α”.

The post Κρατικές ενισχύσεις: Η ΕΕ εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα appeared first on ΕΑΔ.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.