Είστε εδώ

Εγγραφή στο Ροή Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
National Rural Network
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 52 λεπτά

Evaluation Helpdesk Newsletter No 18

Τρί, 04/13/2021 - 14:39

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του Evaluation Helpdesk τεύχος 18. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα για:

  • Πως μπορείτε να αξιοποιήσετε για το μελλοντικό σχεδιασμό τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης
  • Τι σημαίνουν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ
  • Τα αποτελέσματα του 15ου Good Practice Workshop: «Αξιολόγηση της συμβολής των ΠΑΑ σε έναν ανταγωνιστικό και βιώσιμο γεωργικό τομέα»

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα εδώ.

The post Evaluation Helpdesk Newsletter No 18 appeared first on ΕΑΔ.

ENRD Newsletter – Μάρτιος 2021

Δευ, 04/12/2021 - 14:11

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του ENRD για το μήνα Μάρτιο του 2021.

Δείτε ενδιαφέροντα θέματα όπως:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές σε μία από τις προτεραιότητές της για το 2019-2024.

Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για ζωντανές, συνδεδεμένες και βιώσιμες αγροτικές περιοχές έως το 2040.

  • Έναρξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την προώθηση ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης γεωργικών τροφίμων στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Φέτος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων καλλιέργειας που υποστηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ιδίως τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork).

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Απριλίου 2021 μέσω της ειδικής πύλης. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες και αναζητήστε σχετικά έγγραφα εδώ.

  • Γυναίκες στο χωράφι.

Ο αριθμός των γυναικών στη γεωργία αυξάνεται αργά τα τελευταία χρόνια. Περίπου το 30% των εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ διαχειρίζεται από μια γυναίκα, αλλά αυτά τα δεδομένα καλύπτουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις τελευταίες ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις «Γυναίκες στο χωράφι».

 

καθώς και πολλά άλλα θέματα αγροτικής πολιτικής τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

The post ENRD Newsletter – Μάρτιος 2021 appeared first on ΕΑΔ.

Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών

Κυρ, 04/11/2021 - 21:58

Έκδοση: ENRD, Μετάφραση ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας – Απρίλιος 2021

Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο

Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών


Το παρόν έντυπο αποτελεί ακριβή μετάφραση στα ελληνικά του πρωτοτύπου αγγλικού κειμένου που έχει παραχθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης/ENRD. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από το ΕΑΔ στο πλαίσιο της υποστήριξης των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD ή και άλλων ενδιαφερομένων, και έχει στόχο τη διάχυση της προσέγγισης των Έξυπνων Χωριών.

The post Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών appeared first on ΕΑΔ.

Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών

Κυρ, 04/11/2021 - 21:49

Έκδοση: ENRD, Μετάφραση ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας – Απρίλιος 2021

Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο

Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών: Κατευθύνσεις για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και φορείς υλοποίησης


Το παρόν έντυπο αποτελεί ακριβή μετάφραση στα ελληνικά του πρωτοτύπου αγγλικού κειμένου που έχει παραχθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης/ENRD. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από το ΕΑΔ στο πλαίσιο της υποστήριξης των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD ή και άλλων ενδιαφερομένων, και έχει στόχο τη διάχυση της προσέγγισης των Έξυπνων Χωριών.

The post Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών appeared first on ΕΑΔ.

ΕΕ – Μελέτη Αξιολόγησης της ΚΑΠ 2014-2020

Δευ, 04/05/2021 - 11:50

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) ανακοίνωσε μελέτη αξιολόγησης της ΚΑΠ 2014-2020 η οποία εκπονήθηκε από την Analysis for Economic Decisions (ADE) σε συνεργασία με το University of Gloucestershire (CCRI) και το Austrian Institute for Regional Studies (CREA), καθώς και τη συμβολή οχτώ κρατών μελών μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας ως προς την παροχή στοιχείων από μελέτες περιπτώσεων.

Αυτή η μελέτη αξιολόγησης αφορά στις επιπτώσεις των εργαλείων και μέτρων  της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚAΠ) 2014-2020 στην ανταλλαγή γνώσεων, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην καινοτομία.

Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προσφέρουν άμεση οικονομική υποστήριξη για κατάρτιση ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και για καινοτόμα έργα των επιχειρησιακών ομάδων EIP-AGRI. Μαζί με διάφορα μέσα της ΚΑΠ, όπως το δίκτυο EIP-AGRI της ΕΕ, το Σύστημα Συμβουλευτικής Γεωργίας και τα Εθνικά / Περιφερειακά Αγροτικά Δίκτυα, προωθούν άμεσα την ανταλλαγή γνώσεων, συμβουλών και καινοτομίας.

Η αξιολόγηση εκτιμάει σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί ο στόχος της «προώθησης της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές».

Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την ΚΑΠ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και ειδικότερα σε οκτώ μελέτες περιπτώσεων κρατών μελών.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

The post ΕΕ – Μελέτη Αξιολόγησης της ΚΑΠ 2014-2020 appeared first on ΕΑΔ.

Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος 22-26 Μαρτίου 2021

Τρί, 03/23/2021 - 10:36

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο με τη συμβολή των μελών του συμμετέχει στην εκδήλωση Rural Vision Week που διοργάνωσε το ENRD μέσω εικονικού περιπτέρου στο Marketplace, στο οποίο παρουσιάζονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

Στο εικονικό περίπτερο του ΕΑΔ έχει αναρτηθεί συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλων των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021 σε τοπικό επίπεδο για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές περιοχές. Επίσης, έχουν αναρτηθεί πέντε βίντεο, όπως του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων στα εργαστήρια ή και κατοίκων από διάφορες περιοχές, της Περιφέρειας Ηπείρου που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας και το όραμά τους όπως προέκυψε από τη διοργάνωση σχετικής συνάντησης, το βίντεο από την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αχαΐας στο οποίο παρουσιάζεται πως το τοπικό πρόγραμμα LEADER μέσω του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές» ανέδειξε και συνέδεσε τα τοπικά προϊόντα με τα πλεονεκτήματα της περιοχής, της Ομάδας Τοπικής Δράσης Πάρνωνα στο οποίο παρουσιάζεται η περιοχή της Νότιας Κυνουρίας ως υποψήφια για ένταξη στο πρόγραμμα UNESCO Man and the Biosphere Program (MAB), το οποίο αναδεικνύει και προστατεύει περιοχές όπου ο άνθρωπος και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά μέσω της διαφύλαξης του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομίας, και το βίντεο του Δικτύου των νησιωτικών Ομάδων Τοπικής Δράσης που απέδειξαν ότι στο πλαίσιο ενός διατοπικού σχεδίου συνεργασίας LEADER του Νήσων Περίπλους, μπορούν να συνδέσουν τις νησιωτικές κοινότητες μέσω της τέχνης συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Επιπλέον έχει αναρτηθεί έντυπο που παρουσιάζει τη συμμετοχή των μελών του ΕΑΔ σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενεργειακή μετάβαση.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το εικονικό περίπτερο εδώ καθώς και να περιηγηθείτε σε όλο το Marketplace.

Δείτε ένα σύντομο video clip ενός από τους συμμετέχοντες στα τοπικά εργαστήρια, από το κτήμα Τσέλεπου, το οποίο θα παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Rural Vision Week.

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο youtube για να ανακαλύψετε περισσότερα βίντεο.

Τέλος μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ομιλίες καθώς και για τα live streaming sessions από την ιστοσελίδα του ENRD: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en στην οποία αναρτώνται και όλες οι παρουσιάσεις.

The post Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος 22-26 Μαρτίου 2021 appeared first on ΕΑΔ.

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Βράβευσης έργων ΠΑΑ – Rural Inspiration Awards 2021: «Το αγροτικό μας μέλλον»

Τετ, 03/17/2021 - 10:35

Φέτος το θέμα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Βράβευσης (RIA 2021) που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι: «Το αγροτικό μας μέλλον» και σχετίζεται με το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές. Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, υποβλήθηκαν 125 έργα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης από 22 Κράτη Μέλη για τις τέσσερις θεματικές κατηγορίες: «Πράσινο μέλλον» (Green Futures), «Ψηφιακό μέλλον» (Digital Futures), «Ανθεκτικό μέλλον» (Resilient Futures) και «Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς» (Socially Inclusive Futures).

Η επιτροπή επέλεξε τους 20 επικρατέστερους ως υποψήφιους για βράβευση. Στη φάση αυτή οι κριτές θα επιλέξουν έναν νικητή για κάθε θεματική κατηγορία ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε εσάς να αποφασίσετε για τον νικητή του Βραβείου Κοινού (Popular Award).

Μάθετε περισσότερα για τους 20 υποψήφιους και ψηφίστε τώρα για το πιο εμπνευσμένο έργο!

Η ψηφοφορία από το κοινό θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 24 Μαρτίου 2021 στις 12:00 τα μεσάνυχτα.

The post Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Βράβευσης έργων ΠΑΑ – Rural Inspiration Awards 2021: «Το αγροτικό μας μέλλον» appeared first on ΕΑΔ.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.