Είστε εδώ

Εγγραφή στο Ροή Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
National Rural Network
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 10 λεπτά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιπτώσεις της ΚΑΠ στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα

Τετ, 09/16/2020 - 10:57

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή πληροφοριών και σχολίων από ενδιαφερόμενους και το ευρύτερο κοινό σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα. Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ έως τις 22 Οκτωβρίου 2020.

The post Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιπτώσεις της ΚΑΠ στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα appeared first on ΕΑΔ.

Τελική Έκθεση του Πιλοτικού έργου «Έξυπνα οικολογικά κοινωνικά χωριά»

Παρ, 09/11/2020 - 15:03

Η τελική έκθεση του πιλοτικού προγράμματος για «Έξυπνα οικολογικά κοινωνικά χωριά», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο των Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πιλοτικό πρόγραμμα εντόπισε πολλά παραδείγματα χωριών που ασχολούνται σήμερα με καινοτόμες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Τα συμπεράσματα του πιλοτικού έργου είναι σημαντικά για τη μελλοντική χρήση της έννοιας «Smart Village» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο εντόπισε έξυπνες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της κινητικότητας, της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού.

The post Τελική Έκθεση του Πιλοτικού έργου «Έξυπνα οικολογικά κοινωνικά χωριά» appeared first on ΕΑΔ.

Εχθροί και ασθένειες της ελιάς: Τελική Έκθεση της Ομάδας Εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία

Τετ, 09/09/2020 - 11:24

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την Παραγωγικότητα και τη Βιωσιμότητα της Γεωργίας (EIP-AGRI), η Ομάδα Εστίασης για τους εχθρούς και τις ασθένειες της ελιάς λειτούργησε με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ αγροτών και ερευνητών προκειμένου να συγκεντρωθούν καλές πρακτικές για τον περιορισμό των εχθρών και των ασθενειών της. Η Ομάδα συνέταξε έναν κατάλογο με τα τρέχοντα προβλήματα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της έρευνας και της πρακτικής και επεσήμανε πιθανές λύσεις για τα τρέχοντα προβλήματα. Με βάση τα ανωτέρω, πρότεινε και έθεσε με σειρά προτεραιότητας καινοτόμες δράσεις και ιδέες για (εφαρμοσμένη) έρευνα και δοκιμή των προτεινόμενων λύσεων επί τόπου στις γεωργικές καλλιέργειες με τη συμμετοχή αγροτών, ερευνητών, συμβούλων, επιχειρηματιών και άλλων επαγγελματιών, ενώ παράλληλα πρότεινε τρόπους διάδοσης των καλών πρακτικών με σκοπό τον περιορισμό των παρασίτων και των ασθενειών της ελιάς.

Δείτε την έκθεση της Ομάδας Εστίασης εδώ, η οποία μεταφράστηκε στα ελληνικά με την υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίσκεψη της Ομάδας Εστίασης σε βιολογικό ελαιώνα της Μεσσαράς. Οι ειδικοί έθεσαν διάφορες ερωτήσεις στον ιδιοκτήτη και ενημερώθηκαν σχετικά με τις αγροοικολογικές πρακτικές που ο ίδιος εφάρμοζε με σκοπό την καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες της Ομάδας μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά στο site του EIP-AGRI Network.

The post Εχθροί και ασθένειες της ελιάς: Τελική Έκθεση της Ομάδας Εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία appeared first on ΕΑΔ.

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές

Τρί, 09/08/2020 - 13:32

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις σκέψεις και τις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την εμπειρία τους σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές. Σκοπός του ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε παρακάτω, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις/απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές σήμερα και επίσης όσον αφορά τις αλλαγές που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να σημειωθούν στις αγροτικές περιοχές έως το 2040. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το 2021.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοιχτό από 7/9/2020 έως τις 30/11/2020.

Συμμετέχετε ενεργά στην διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών εδώ.

The post Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές appeared first on ΕΑΔ.

ENRD Webinar με θέμα «Ζωντανές Αγροτικές Περιοχές: πρόσβαση σε υπηρεσίες»

Παρ, 09/04/2020 - 12:30

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχε στο δεύτερο εργαστήριο με θέμα «Ζωντανές Αγροτικές Περιοχές: πρόσβαση σε υπηρεσίες» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Ιουνίου 2020.

Το εργαστήριο ήταν αφιερωμένο σε θέματα πρόσβασης του αγροτικού πληθυσμού σε υπηρεσίες όπου συζητήθηκαν θέματα προσβασιμότητας σε υπηρεσίες σε ολόκληρη την αγροτική Ευρώπη, ο ρόλος της δημόσιας στήριξης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ, ενώ παρουσιάσθηκαν αξιόλογες πρακτικές και εμπειρίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών σε διάφορα κράτη μέλη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

The post ENRD Webinar με θέμα «Ζωντανές Αγροτικές Περιοχές: πρόσβαση σε υπηρεσίες» appeared first on ΕΑΔ.

ENRD Webinar Θεματικής Ομάδας “Έξυπνα Χωριά”, 2 Ιουνίου 2020

Τετ, 09/02/2020 - 11:55

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχε διαδικτυακά στη 12η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας του ENRD για τα Έξυπνα Χωριά. Η Συνάντηση αυτή εστίασε στην παρουσίαση ιδεών και προτάσεων για τη στήριξη των Έξυπνων Χωριών στα μελλοντικά Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

The post ENRD Webinar Θεματικής Ομάδας “Έξυπνα Χωριά”, 2 Ιουνίου 2020 appeared first on ΕΑΔ.

Επικαιροποίηση της διαδικτυακής ενότητας «Συνεργασία LEADER» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Τρί, 09/01/2020 - 15:46

Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), στην ενότητα «Συνεργασία LEADER» έχει αναρτηθεί περίληψη των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας LEADER (TNC) που έχουν εγκριθεί από τις Διαχειριστικές Αρχές των κρατών μελών της ΕΕ έως το Μάιο του 2020.
Το έγγραφο θα ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη ενημέρωση έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2020 και στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους φορείς του LEADER σχετικά με την κατάσταση των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του LEADER. υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες για τη συνεργασία που παρέχεται από το ENRD.

The post Επικαιροποίηση της διαδικτυακής ενότητας «Συνεργασία LEADER» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης appeared first on ΕΑΔ.

Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»: επιπτώσεις στη γεωργία και την ΚΑΠ

Δευ, 08/31/2020 - 15:42

Το Τμήμα Πολιτικής για τις Διαρθρωτικές Πολιτικές και τις Πολιτικές Συνοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) προχώρησε στην ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» για τη γεωργία και την ΚΑΠ και, και κατ’επέκταση, στο νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής AGRI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2020-2023. Μια ξεχωριστή ανάρτηση ιστολογίου (blog spot) παρέχει μια επισκόπηση των βασικών συμπερασμάτων της ανάλυσης.

The post Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»: επιπτώσεις στη γεωργία και την ΚΑΠ appeared first on ΕΑΔ.

EIP AGRI Newsletter Αύγουστος 2020

Παρ, 08/28/2020 - 13:20

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του EIP AGRI για το μήνα Αύγουστο του 2020.

Αυτά και άλλες εμπνευσμένες ιδέες συνεργασίας και καινοτομίας μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

The post EIP AGRI Newsletter Αύγουστος 2020 appeared first on ΕΑΔ.

Θεματική ομάδα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Εκδήλωση συμμετοχής

Τρί, 08/25/2020 - 10:09

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) πρόκειται να δημιουργήσει μια νέα Θεματική Ομάδα προκειμένου να διερευνήσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Grenn Deal) στις αγροτικές περιοχές και τη συμβολή των αγροτικών δραστηριοτήτων στους στόχους της.

To ENRD προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη Θεματική Ομάδα έως τις 28 Αυγούστου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε εδώ.

The post Θεματική ομάδα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Εκδήλωση συμμετοχής appeared first on ΕΑΔ.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.