Είστε εδώ

Εγγραφή στο Ροή Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
National Rural Network
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 29 λεπτά

ΕΕ – Προτεραιότητες της Τσέχικης Προεδρίας «CZ PRES»

Πέμ, 08/11/2022 - 11:47

Η Τσεχική Δημοκρατία δημοσίευσε το πρόγραμμά της για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Περιλαμβάνει εργασίες για περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας στη γεωργία, ιδίως στον τομέα της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των συστημάτων τροφίμων, της διαχείρισης δασών, της γεωργίας, της προμήθειας τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι προτεραιότητες της «CZ PRES» όσον αφορά την ΚΑΠ περιλαμβάνουν το σχέδιο Κανονισμού για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων και την εναρμόνιση των κανόνων για τη νέα επισήμανση των διατροφικών πληροφοριών στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των τροφίμων. Άλλες εργασίες αναμένεται να περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των κανόνων για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) για τα γεωργικά προϊόντα, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων της ΚΑΠ.

The post ΕΕ – Προτεραιότητες της Τσέχικης Προεδρίας «CZ PRES» appeared first on ΕΑΔ.

ΕΕ-Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους

Τρί, 08/09/2022 - 09:43

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία του εδάφους. Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 2030, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι, προβλέπει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση για την υγεία του εδάφους, η οποία θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία του εδάφους, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τα ύδατα, το θαλάσσιο περιβάλλον και τον αέρα στην ΕΕ. Η βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση του εδάφους απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμβάλουν στη διαβούλευση, η οποία είναι ανοιχτή έως τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά: «Είναι εξαιρετικά σημαντικός ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη γη. Μπορεί είτε να θέσει σε κίνδυνο είτε να προαγάγει την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής. Καθίσταται επίσης όλο και πιο προφανές ότι τα υγιή εδάφη είναι ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια εντός και εκτός της ΕΕ. Η δράση για την προστασία του εδάφους αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών μας θεματολογίων.» Τα εδάφη αποτελούν θεμέλιο της επισιτιστικής μας ασφάλειας, εξασφαλίζοντας το 95 % των τροφίμων που τρώμε, και είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή στη Γη. Παρέχουν πολλές καίριας σημασίας υπηρεσίες και η υγεία τους είναι καθοριστική για την επίτευξη των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η κλιματική ουδετερότητα, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η μηδενική ρύπανση, τα υγιεινά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

The post ΕΕ-Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους appeared first on ΕΑΔ.

ENRD – Newsletter Ιούλιος 2022

Δευ, 08/08/2022 - 09:46

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του ENRD για το μήνα Ιούλιο του 2022.

Διαβάστε ενδιαφέροντα θέματα όπως:

  • Το έργο του μήνα: Οι «κλιματικές κουρτίνες» για θερμοκήπια συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη Δανία

Η χρηματοδότηση από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για ένα έργο κηπουρικής της Δανίας βοήθησε μια οικογενειακή επιχείρηση να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση σε 23 θερμοκήπια μεγάλης κλίμακας. Αυτό επιτεύχθηκε με την επένδυση σε ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα κλιματισμού με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας έως και 24 εκατομμύρια kwh. Το έργο που βρίσκεται στο Odense, στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δανίας Funen, χρησιμοποίησε τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που διατέθηκε για την αποδοτικότητα των πόρων και τη δράση για το κλίμα. Ο δικαιούχος, το Thoruplund Nursery, αναζήτησε την υποστήριξη της ΚΑΠ για να βοηθήσει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του. Το πρώτο βήμα ήταν η διεξαγωγή αξιολόγησης αναγκών για τη μείωση του CO2 κατά την παραγωγή. Αυτό εντόπισε την επιλογή εγκατάστασης αυτοματοποιημένων «κλιματικών κουρτινών» στα θερμοκήπια που μπορούν να επιτρέψουν αυξημένη επιχειρηματική ακρίβεια και μειωμένη χρήση ενέργειας. Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο του ENRD σχετικά με αυτήν την έξυπνη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

  • Έναρξη του Δικτύου ΚΑΠ της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΚΑΠ (ΕΕ) θα επιτρέπει τη δικτύωση των εθνικών δικτύων, οργανισμών και διοικήσεων της ΚΑΠ στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο Ένωσης. Το Δίκτυο της ΚΑΠ της ΕΕ θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, για μάθηση από ομότιμους και για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών κατά την εφαρμογή της ΚΑΠ. Θα φέρει σε ένα ενιαίο δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ τους ενδιαφερόμενους φορείς του ENRD της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, και του EIP-AGRI, αλλά θα περιλαμβάνει και νέους. Η εκδήλωση έναρξης για το νέο, ενιαίο Δίκτυο ΚΑΠ της ΕΕ έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου. Μείνετε συντονισμένοι και αναζητήστε ενημερώσεις στον ιστότοπο του ENRD.

 

  • Φυτοφάρμακα: νέοι κανόνες για την προστασία της υγείας και της βιοποικιλότητας

Ένα νέο νομικό πλαίσιο έχει προταθεί για τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου φυτοφαρμάκων στην ΕΕ. Αυτοί οι νέοι κανόνες καταδεικνύουν τη δέσμευση της ΕΕ να προστατεύσει την υγεία, να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας και να δημιουργήσει βιώσιμα συστήματα τροφίμων που διασφαλίζουν διαρκή επισιτιστική ασφάλεια. Βασικά στοιχεία των νέων προτάσεων φυτοφαρμάκων καλύπτουν νομικά δεσμευτικούς στόχους, αυστηρότερους νέους κανόνες για την επιβολή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καταπολέμησης παρασίτων, απαγόρευση χρήσης όλων των φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές και εξαιρετική υποστήριξη της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για αυτό το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα από τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

 

καθώς και πολλά άλλα θέματα αγροτικής πολιτικής τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

The post ENRD – Newsletter Ιούλιος 2022 appeared first on ΕΑΔ.

EE – Διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών

Πέμ, 08/04/2022 - 08:23

Μια δημόσια διαβούλευση καλεί τώρα την ανάδραση σχετικά με ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζουν ότι τα θρεπτικά συστατικά όπως τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα είναι απαραίτητα για τη ζωή, ωστόσο η παρουσία περίσσειας θρεπτικών ουσιών στον αέρα, το νερό και το έδαφος μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη δημόσια υγεία, το κλίμα και το περιβάλλον. Ένα Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Θρεπτικών Ουσιών της ΕΕ θα έχει ως αποστολή να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το 2030 για μείωση των απωλειών θρεπτικών συστατικών κατά 50%, διασφαλίζοντας παράλληλα την μη υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους. Οι αγρότες, η βιομηχανία, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι πολίτες ενθαρρύνονται να πουν τη γνώμη τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Σχέδιο Δράσης μπορεί να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει βασικούς παράγοντες που προκαλούν ρύπανση από θρεπτικά συστατικά. Άλλες πτυχές της έρευνας αναζητούν απόψεις σχετικά με την τόνωση των αγορών για ανακτημένα θρεπτικά συστατικά. Τα συμπεράσματα από την Πρόσκληση Υποβολής Στοιχείων που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος παρέχουν μεγαλύτερο πλαίσιο και η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 26 Αυγούστου 2022.

The post EE – Διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών appeared first on ΕΑΔ.

ΕΕ – Αγροτικό Σύμφωνο (Rural Pact): Ευρωπαϊκή δυναμική για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ

Τρί, 08/02/2022 - 08:21

Στις 15 και 16 Ιουνίου, περισσότεροι από 450 συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, μαζί με τοπικές αρχές, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς συγκεντρώθηκαν για την πρώτη διάσκεψη του Αγροτικού Συμφώνου. Το Αγροτικό Σύμφωνο είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερομένων που ασχολούνται με την αγροτική εδαφική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι του είναι να ενισχύσει τις φωνές της υπαίθρου και να τις φέρει ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα, να δημιουργήσει και να επιτρέψει τη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση και να ενθαρρύνει και να παρακολουθεί τις εθελοντικές δεσμεύσεις για δράση. Το Αγροτικό Σύμφωνο είναι μια από τις κύριες πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του Μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021.

The post ΕΕ – Αγροτικό Σύμφωνο (Rural Pact): Ευρωπαϊκή δυναμική για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ appeared first on ΕΑΔ.

Εκδήλωση: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο», Δομοκός 14-16 Ιουλίου 2022

Τρί, 07/19/2022 - 12:32

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου 2022 στο Δομοκό Φθιώτιδας στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο», η οποία αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με την Ομάδα Τοπικής Δράσης “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ” καθώς και το Δήμο Δομοκού με την ιδιαίτερη συνεισφορά του Δημάρχου κου Χ. Λιόλιου.

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ – Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου, ο βουλευτής και πρώην Δήμαρχος Λαμιέων κ. Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Φάνης Σπανός, οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κώστας Αποστολόπουλος αρμόδιος για την Αγροτική Οικονομία και την Αλιευτική Πολιτική, Ηλίας Σανίδας χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Κατερίνα Καλαντζή αρμόδια για την Αλιευτική Πολιτική, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Καλλιόπη Κυριακίδου Τσιάγγου, οι κ.κ. Μπέλτσιος Νικόλαος και Μάνος Γέμελος Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

 

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος, Στυλίδας κα Βιργινία Στεργίου, Αμφίκλειας & Ελάτειας κα Αθανασία Στιβακτή, Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές, Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νάνος και Διστόμου, Αράχωβας & Αντίκυρας κ. Ιωάννης Σταθάς.

 

Την Πέμπτη στις 14 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD οι οποίες υλοποιούν τα προγράμματα LEADER στην Ελληνική Ύπαιθρο. Παρουσιάστηκαν από την Υπηρεσία οι νέες διαδικασίες υλοποίησης του υπομέτρου 19.2 και των πληρωμών των έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τα οικονομικά στοιχεία για την πορεία του Μέτρου 19.2 της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καθώς και η διαδικασία της τροποποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων ενόψει της πρόσθετης κατανομής. Η συνάντηση έκλεισε με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρεβρισκόμενων.

 

Την Παρασκευή τις 15 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση την οποία προήδρευε ο Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Παπαγιαννίδης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για το ΠΑΑ, τη συμβολή του στις πολιτικές συνοχής του αγροτικού χώρου, τη χρήση των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα, τη συμβολή του LEADER και την προστιθέμενη αξία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές καθώς και τις προοπτικές των τοπικών προγραμμάτων LEADER στη νέα προγραμματική περίοδο.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η τέταρτη και τελευταία διαβούλευση της Υπηρεσίας με τους τοπικούς φορείς για την προετοιμασία στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER μέσω της παρουσίασης του τελικού σχεδίου της πρόσκλησης και σχετικής συζήτησης.

Τo Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν δύο έργα LEADER της περιοχής παρέμβασης της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας.

Η τριήμερη εκδήλωση δικτύωσε περισσότερα από 120 άτομα, εμπλεκομένων με την αγροτική ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER και δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν για τρέχοντα και μελλοντικά θέματα αγροτικής πολιτικής και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.

 

Η εκδήλωση προβλήθηκε livestreaming στη σελίδα του youtube του ΕΑΔ.

.gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a { width: 36px; height: 36px; border-radius: 500px; } .dt-arrow-border-on.gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a:not(:hover):before { border-width: 0px; } .dt-arrow-hover-border-on.gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a:hover:after { border-width: 0px; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a.owl-prev { top: 50%; transform: translateY(calc(-50% + 0px)); left: -43px; } @media all and (-ms-high-contrast: none) { .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a.owl-prev { transform: translateY(-50%); margin-top: 0px; } } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a.owl-prev i { padding: 0px 0px 0px 0px; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a.owl-next { top: 50%; transform: translateY(calc(-50% + 0px)); right: -43px; } @media all and (-ms-high-contrast: none) { .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a.owl-next { transform: translateY(-50%); margin-top: 0px; } } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a.owl-next i { padding: 0px 0px 0px 0px; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav i { font-size: 18px; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a:not(:hover) i, .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a:not(:hover) i:before { color: #ffffff; background: none; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a:hover i, .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-nav a:hover i:before { color: rgba(255,255,255,0.75); background: none; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-dots { top: calc(100% + 20px); left: 50%; transform: translateX(calc(-50% + 0px)); } @media all and (-ms-high-contrast: none) { .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-dots { transform: translateX(-50%); margin-left: 0px; } } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .owl-dot { width: 10px; height: 10px; margin: 0 8px; } @media screen and (max-width: 778px) { .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.hide-arrows .owl-nav a { display: none; } } @media screen and (max-width: 778px) { .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.reposition-arrows .owl-nav .owl-prev { top: 50%; transform: translateY(calc(-50% + 0px)); left: 10px; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.reposition-arrows .owl-nav .owl-next { top: 50%; transform: translateY(calc(-50% + 0px)); right: 10px; } } @media screen and (max-width: 778px) and all and (-ms-high-contrast: none) { .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.reposition-arrows .owl-nav .owl-prev { transform: translateY(-50%); margin-top: 0px; } } @media screen and (max-width: 778px) and all and (-ms-high-contrast: none) { .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.reposition-arrows .owl-nav .owl-next { transform: translateY(-50%); margin-top: 0px; } } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a figure, .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .rollover, .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a img, .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a .gallery-rollover { border-radius: 0px; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.enable-bg-rollover .gallery-rollover { background: -webkit-linear-gradient(); background: linear-gradient(); } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.enable-img-shadow .owl-stage-outer { padding: 14px 0; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.enable-bg-rollover.hover-scale figure .rollover:after { background: -webkit-linear-gradient(); background: linear-gradient(); } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.gallery-shortcode .gallery-zoom-ico { width: 44px; height: 44px; line-height: 44px; border-radius: 100px; margin: -22px 0 0 -22px; border-width: 0px; } .dt-icon-bg-on.gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.gallery-shortcode .gallery-zoom-ico { background: rgba(255,255,255,0.3); box-shadow: none; } .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.gallery-shortcode .gallery-zoom-ico:before, .gallery-carousel-shortcode.gallery-carousel-shortcode-id-f860ff7cb4280d446436a8c7f40b305a.gallery-shortcode .gallery-zoom-ico span { font-size: 32px; line-height: 44px; color: #ffffff; background: none; }

 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις εδώ:

 

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Αίτημα_Πληρωμής _ΟΠΣΑΑ_CLLD_ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 06.22

Ν. Κοτσιρας_ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19 v.2

Χ.Χριστοδούλου_Οικονομικά στοιχεία

 

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Ν. ΜΑΝΕΤΑΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ_ΔΟΜΟΚΟΣ 2022

Θ. ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Υλοποίηση ΥΜ2.1_ΔΟΜΟΚΟΣ 2022

Ι. ΚΟΒΑΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΣΣ ΔΟΜΟΚΟΣ 2022

Μ. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ_ΔΙΚΤΥΟ LEADER_ΔΟΜΟΚΟΣ 2022

Η. ΤΣΙΜΠΡΗ_ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ_ΔΟΜΟΚΟΣ 2022

Τ. Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ_ΔΟΜΟΚΟΣ 2022

The post Εκδήλωση: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο», Δομοκός 14-16 Ιουλίου 2022 appeared first on ΕΑΔ.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.