Είστε εδώ

Θεσμικό Πλαίσιο ccld/leader πρόσκλησης Ιδιωτικών

Το θεσμίκο πλαίσιο της πρόσκλησης Ιδιωτικών

1η Πρόσκληση πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Πρόσκληση στο Υπο-Μέτρο 19.2 για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο

Τοπικό Πρόγραμμα
Τοπικό Πρόγραμμα

Το τοπικό

Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις Δημοσίου ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22-10-2018 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης
Πρόσκληση ΤΓΣ ΑΝΒΟΠΕ 5.9.18

Κατόπιν

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2018 της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ
Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2018 της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2018 της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πρόσληψη Προσωπικού ΣΟΧ_1/2018

Σελίδες

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.