Είστε εδώ

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποβοήθηση και ο συντονισμός φορέων στην

ΜΕΤΟΙΧΟΙ

Μέτοχοι της Εταιρείας είναι:

ΧΑΡΤΗΣ

<p><strong>Η περιοχή που δραστηριοποιείται</strong> η εταιρεία περιλαμβάνει:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Στελεχιακή Δομή

 

    Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. στελεχώνεται με μόνιμο επιστημονικό

LEADER II

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΠΙΚΟΥ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Αγροτικής

ΦΑΚΕΛΟΣ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 2

1.1. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 2

ΦΑΚΕΛΟΣ Β

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

<p>Παρακαλούμε δείτε συνημμένο αρχείο</p>

Σελίδες

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.