Είστε εδώ

ΜΕΤΟΙΧΟΙ

Μέτοχοι της Εταιρείας είναι:

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποβοήθηση και ο συντονισμός φορέων στην

ΦΑΚΕΛΟΣ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 2

1.1. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 2

ΦΑΚΕΛΟΣ Β

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

<p>Παρακαλούμε δείτε συνημμένο αρχείο</p>

Περιοχή παρέμβασης (χάρτες)

Χάρτες της περιοχής παρέμβασης

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προσέγγ.LEADER (2007-2013)

<p>Παρακαλούμε δείτε συνημμένα αρχεία</p>

1η Προκήρυξη Έργων Δημοσίου Ενδιαφέροντος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (Ολοκληρώθηκε)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ

 

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων

<p>Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/

Σελίδες

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.