Είστε εδώ

Βίντεο οδηγιών ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου για δικαιούχους δημοσίων έργων
Βίντεο οδηγιών ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου για δικαιούχους δημοσίων έργων

Παρακαλούμε δείτε το ακόλουθο βίντεο. 

Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ για την 1η Προκήρυξη για Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος
Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ για την 1η Προκήρυξη για Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι την  Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποβοήθηση και ο συντονισμός φορέων στην

ΜΕΤΟΙΧΟΙ

Μέτοχοι της Εταιρείας είναι:

ΧΑΡΤΗΣ

<p><strong>Η περιοχή που δραστηριοποιείται</strong> η εταιρεία περιλαμβάνει:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Στελεχιακή Δομή

 

    Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. στελεχώνεται με μόνιμο επιστημονικό

LEADER II

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΠΙΚΟΥ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Αγροτικής

ΦΑΚΕΛΟΣ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 2

1.1. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 2

Σελίδες

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.