Είστε εδώ

ΦΑΚΕΛΟΣ Β

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

<p>Παρακαλούμε δείτε συνημμένο αρχείο</p>

Περιοχή παρέμβασης (χάρτες)

Χάρτες της περιοχής παρέμβασης

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προσέγγ.LEADER (2007-2013)

<p>Παρακαλούμε δείτε συνημμένα αρχεία</p>

1η Προκήρυξη Έργων Δημοσίου Ενδιαφέροντος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (Ολοκληρώθηκε)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ

 

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων

<p>Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/

Διαβούλευση στα Τρόπαια για το πρόγραμμα CLLD / LEADER

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβούλευση στη Μεγαλόπολη για το πρόγραμμα CLLD / LEADER

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Ιστορικό Ίδρυσης

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

 

Σελίδες

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.