Είστε εδώ

Ισολογισμός 2018

   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

   23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018)

   ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000   Δείτε συνημμένο αρχείο

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.