Είστε εδώ

Πρόσκληση ΤΓΣ ΑΝΒΟΠΕ 5.9.18

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15:00,

στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένα αρχεία

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.