Είστε εδώ

   Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η  Δεκεμβρίου 2019,

   ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης.

 

    Για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένα αρχεία.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.