Είστε εδώ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ που εδρεύει στο Λεβίδι Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  ειδικοτήτων  Γεωπόνου ΠΕ  και Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος για την υλοποίηση του Τοπικού της Προγράμματος «CLLD/LEADER».

 

 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα  18.06.2018

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.