Είστε εδώ

Στελεχιακή Δομή

 

Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. στελεχώνεται με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων:

 Κωστούρος Γεώργιος : Πολιτικός Μηχανικός, Συντονιστής Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER

Κολιόπουλος Παναγιώτης : Λογιστής

Λιάκου Ευανθία : Οικονομολόγος

Παπαδημητρίου Αντώνης : Περιβαλλοντολόγος

Καρλής Κωνσταντίνος : Γεωπόνος

Σωτηροπούλου Μαριάννα : Πολιτικός Μηχανικός

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.