Είστε εδώ

 

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2022,

   ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας του Δήμου Τρίπολης

(στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου).

 

    Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.