Είστε εδώ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2024,

   ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας του Δήμου Τρίπολης

(στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου).

 

    Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Κατηγορία: 
Σχετική ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιούνιος 21, 2024 - 12:00

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.