ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 2

1.1. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 2

1.1.1. Γενικά Στοιχεία 2

1.1.2. Εταιρικό Σχήμα 5

1.1.3. Τεκμηρίωση της αντιπροσωπευτικότητας των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα 8

1.1.4. Χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα 8

1.2. Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων 9

1.2.1 Αναλυτική παρουσίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 9

1.2.2 Τεκμηρίωση της επιλογής των φορέων που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 10

1.3. ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12

1.3.1. Στελεχιακή Δομή 12

1.3.2. Τεκμηρίωση της επάρκειας της στελεχιακής δομής. 13

1.3.3 Παρουσίαση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού. 14

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 & ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 15

1.5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 16

2.1.1. παρουσίαση προτεινομενης περιοχης παρέμβασης (ΠΠΠ) 16

2.1.2. Χάρτες 29

2.1.3. Η Ευρύτερη Περιοχή 30

2.2. Ανάλυση των αναπτυξιακών Αναγκών και του δυναμικου της περιοχησ παρεμβασησ 30

2.2.1. Φυσικό Περιβάλλον 30

2.2.2. πολιτιστικο περιβάλλον 43

2.2.2. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 77

2.2.3. Οικονομικα στοιχεια 84

2.2.4. χωροταξικη –πολεοδομικη οργανωση 123

2.2.5. τεχνικη υποδομη- κοινωνικη υποδομη – αναπτυξιακεσ παρεμβασεισ 130

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 139

3.1. Ενέργειες διαβούλευσης 139

3.2 Ενέργειες ενημέρωσης 144

3.3 Ενέργειες Επιμόρφωσης 149

3.4 Λοιπές Ενέργειες 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 152

 

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

 

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.