Η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ δημοσιοποιεί τα τελικά αποτελέσματα Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

 

Ακολουθεί η έκδοση Απόφασης ένταξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Μετά την έκδοση της καλούνται οι ενταγμένοι επενδυτές για την υπογραφή σχετικών συμβάσεων με την εταιρεία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ