Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 4:30 μ.μ., στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015