Καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ