Η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων μετά τον Δειγματικό Έλεγχο από την «ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

 

Κατά των αποτελεσμάτων αυτών οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση προς την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, στα γραφεία της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ (Λεβίδι 22002), εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα εξαχθούν και θα ανακοινωθούν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η δε ένταξη των υπαγώγιμων έργων θα γίνει με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και έγκριση των Τεχνικών Δελτίων των έργων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ