Είστε εδώ

Βόρεια Πελοπόννησος: Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία, με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

Αξιολόγηση του CLLD: εγχειρίδιο για τις ΟΤΔ και ΟΤΔ Αλιείας

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Τρί, 05/22/2018 - 09:46

Εκδόθηκε από το Δίκτυο Περιοχών Αλιείας (FARNET) εγχειρίδιο για την αξιολόγηση του CLLD το οποίο απευθύνεται στις ΟΤΔ και στις ΟΤΔ Αλιείας που χρηματοδοτούνται από ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα Ταμεία ΕΔΕΤ καθώς και στους εξωτερικούς αξιολογητές που πραγματοποιούν αξιολογήσεις των ΟΤΔ. Σκοπός του είναι να παρέχει εύχρηστα εργαλεία και μεθόδους, μαζί με παραδείγματα από διάφορες ΟΤΔ και ΟΤΔ Αλιείας, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως καθοδήγηση και έμπνευση για την αξιολόγηση του CLLD.

Η αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής αποτελεί υποχρέωση για τις ΟΤΔ. Ο χρόνος που δαπανάται για την αξιολόγηση και την ανάδειξη της συμβολής της ΟΤΔ στην τοπική κοινότητα είναι ανεκτίμητος για διάφορους λόγους:

  • έλεγχο του κατά πόσον οι στόχοι της τοπικής στρατηγικής εξακολουθούν να ισχύουν
  • να αναγνωρίζεται εάν η ΟΤΔ έχει επιτύχει τους αρχικούς στόχους της
  • βοηθά στον προβληματισμό για το πώς να βελτιωθούν οι δραστηριότητες και διαδικασίες των ΟΤΔ
  • απόκτηση γνώσης ώστε να αναδειχθούν τα επιτεύγματα

Η μάθηση που προκύπτει από την αξιολόγηση του έργου είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της δημόσιας χρηματοδότησης και τη βελτίωση της δυναμικότητας του CLLD ώστε να φέρει απτές και θετικές αλλαγές στις τοπικές κοινότητες.

Evaluation CLLD: Handbook for LAGs and FLAGs

The post Αξιολόγηση του CLLD: εγχειρίδιο για τις ΟΤΔ και ΟΤΔ Αλιείας appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

European Innovation Partnership – AGRI Newsletter, Μάιος 2018

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - Δευ, 05/21/2018 - 08:56

Ανακοινώθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του EIP Agri Network του μήνα Μαΐου 2018.

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

The post European Innovation Partnership – AGRI Newsletter, Μάιος 2018 appeared first on Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Σελίδες

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση