Είστε εδώ

Βόρεια Πελοπόννησος: Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία, με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 του ΥπΑΑΤ, η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής παρέμβασής της και κατά περίπτωση με τοπικούς φορείς των περιοχών, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις - διαβουλεύσεις με τον τοπικό πληθυσμό, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του Προγράμματος CLLD / LEADER  Βόρειας Πελοποννήσου.

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ...

Στις εκδηλώσεις αυτές θα γίνει παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος και καταγραφή επενδυτικών προτάσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

Συνημμένα: 

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση