Είστε εδώ

Βόρεια Πελοπόννησος: Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία, με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ

 

1.

Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

2.

Δούρος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος

3.

Παπαβασιλείου Νικόλαος

Δ/νων Σύμβουλος

4.

Ντάνος Θεόδωρος

Εντεταλμένος Σύμβουλος

5.

Μουζακιώτης Κωνσταντίνος

Γραμματέας

6.

Γιαννόπουλος Ιωάννης

Μέλος

7.

Γκιώνης Γεώργιος

Μέλος

8.

Παυλής Δημήτριος

Μέλος

9.

Σταυρέλης Νικόλαος

Μέλος

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση