Είστε εδώ

Η  Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΔΠ) CLLD/ LEADER με την υπ. αρ. 04/2018 απόφασή της παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για το σύνολο των προκηρυσσόμενωνδράσεών της :19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.2.4.6 και 19.2.5.

 

και ορίζει

 νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεωντην 17η Σεπτεμβρίου 2018,

(αντί της αρχικής 10-7-2018).

 

Παρακαλούμε δείτε σχετικά συνημμένα αρχεία.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.