Είστε εδώ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ

 

1.

Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

2.

Δούρος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος

3.

Παπαβασιλείου Νικόλαος

Δ/νων Σύμβουλος

4.

Ντάνος Θεόδωρος

Εντεταλμένος Σύμβουλος

5.

Μουζακιώτης Κωνσταντίνος

Γραμματέας

6.

Γιαννόπουλος Ιωάννης

Μέλος

7.

Γκιώνης Γεώργιος

Μέλος

8.

Παυλής Δημήτριος

Μέλος

9.

Χατζής Μιχαήλ

Μέλος

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.