Είστε εδώ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ

 

1.

Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

2.

Δούρος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος

3.

Παπαβασιλείου Νικόλαος

Δ/νων Σύμβουλος

4.

Ντάνος Θεόδωρος

Εντεταλμένος Σύμβουλος

5.

Μουζακιώτης Κωνσταντίνος

Γραμματέας

6.

Γιαννόπουλος Ιωάννης

Μέλος

7.

Γκιώνης Γεώργιος

Μέλος

8.

Παυλής Δημήτριος

Μέλος

9.

Χατζής Μιχαήλ

Μέλος