ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

 

  Ανακοινώνεται πως θα εκδοθεί Νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 

Για τη δημοσίευση της νέας πρόσκλησης απαιτούνται τέσσερις εγκρίσεις.

Η εταιρεία έχει λάβει τις δύο εξ αυτών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ενώ για τις υπόλοιπες δύο αναμένεται η έγκριση τους από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Οικονομίας.  

Μετά  και την έγκριση της προκήρυξης από τους ανωτέρω φορείς θα δημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση

και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

 

Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των νέων προτάσεων

θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης.

Η ημερομηνία έναρξης εκτιμάται ότι θα είναι στα τέλη του Μαρτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2796022051-2

 


 Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Ενδικοφανών Προσφυγών,

 

ανακοινώνει τον  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019 1ης Πρόσκλησης  Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

με καταληκτική ημερομηνία την  7η Οκτωβρίου 2019.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.