ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2023-2027

Μαζί σχεδιάζουμε το Leader 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για τη Διερεύνηση των Αναγκών και του Επενδυτικού Ενδιαφέροντος της περιοχής παρέμβασης,

προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη και στην υποβολή του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου

μπορείτε να συμπληρώσετε τα υπ’ αρ. (1) και (2) κάτωθι  έντυπα καταγραφής προτεινόμενων έργων και να τα στείλετε ηλεκτρονικώς ή γραπτώς στην εταιρεία.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 

1) Έντυπο καταγραφής προτεινόμενου Ιδιωτικού Έργου

2) Έντυπο Καταγραφής προτεινόμενου Έργου Δημοσίου Χαρακτήρα (Ο.Τ.Α. , Σύλλογοι κ.λ.π.)

3) Ενημερωτικό έντυπο Διαβούλευσης

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.