ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κατόπιν της σχετικής έγκρισης, που έλαβε η εταιρεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

  ανακοινώνεται πως θα εκδοθεί Νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 

Η ημερομηνία για την υποβολή των νέων προτάσεων εκτιμάται ότι θα είναι εντός του τελευταίου  δεκαήμερου του Ιανουαρίου 2021

και θα έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον 60 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2796022051-2

 

 

 


 Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Ενδικοφανών Προσφυγών,

 

ανακοινώνει τον  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019 1ης Πρόσκλησης  Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

με καταληκτική ημερομηνία την  7η Οκτωβρίου 2019.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.