Είστε εδώ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)» ιδρύθηκε το 1996, εδρεύει στο Λεβίδι Αρκαδίας και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας των ΟΤΑ, με κύριο σκοπό την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.