Είστε εδώ

  

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

   24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019-31/12/2019)

   ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000   Δείτε συνημμένο αρχείο

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.