Είστε εδώ

Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ για την 1η Προκήρυξη για Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι την  Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ, η ΑΝΒΟΠΕ θα πραγματοποιήσει  ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο την 1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στην Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση  χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του ΠΑΑ 2014 -2020.

 

Η εκδήλωση θα γίνει στην Αίθουσα του Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου στο Λεβίδι και αφορά :

 

  • ΟΤΑ Α & Β΄ βαθμού και φορείς τους
  • Iδιωτικούς  φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
  • Ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που αιτούνται μετεγκατάσταση

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.