Είστε εδώ

 

 

Κατόπιν της υπ. αρ. 03/248/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2022,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας

(στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης

 

    Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.