Είστε εδώ

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22-10-2018 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ

για χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.Δείτε περισσότερα στο παρακάτω συνημμένο αρχείο

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.