Είστε εδώ

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22-10-2018 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ

για χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.Δείτε περισσότερα στο παρακάτω συνημμένο αρχείο