Είστε εδώ

Πρόσκληση ΤΓΣ ΑΝΒΟΠΕ 5.9.18

ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ   Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η  Ιουλίου 2019,

   ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης.

 

    Για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένα αρχεία.

 

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.