Είστε εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1ΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

(CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

ΓΙΑ ΕΡΓΑ

 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

 

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 7-10-2019 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού ενδιαφέροντος,

για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 83 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 11.947.475,08 €,

που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη κατά 316,10 % .

Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση) της περιοχής παρέμβασης,

στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, λιανικού εμπορίου και μικρών βιοτεχνιών

καθώς και παροχής υπηρεσιών.  

 

Λεβίδι 7-10-2019

Για την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

Θεόδωρος Ντάνος

Ακολουθεί πίνακας των υποβληθεισών προτάσεων ανά υποδράση

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη

πλήθος προτάσεων

αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη

αιτούμενη/ προκηρυχθείσα ΔΔ

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

19.2.2.2

200.000

1

29.436,50

0,15

19.2.3.1

1.907.500

36

6.722.202,57

3,52

Τουριστικές δραστηριότητες

19.2.2.3

349.500

7

785.918,33

2,25

19.2.3.3

275.000

20

2.861.750,84

10,41

Λιανικό εμπόριο - μικρές βιοτεχνίες

19.2.2.4

130.000

2

8.706,75

0,07

19.2.3.4

385.000

4

595.361,63

1,55

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

19.2.2.5

97.500

9

261.351,52

2,68

19.2.3.5

302.500

4

682.746,94

2,26

οικοτεχνία - αγροκτήματα

19.2.2.6

133.000

0

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

3.780.000

83

11.947.475,08

3,16

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.