Είστε εδώ

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ LEADER/ CLLD ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων :  03/04/2019 - ώρα  13:00

 

Νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  18/09/2019 - ώρα 15:00


 Βόρεια Πελοπόννησος:

Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία,

με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική,

αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Κορινθίας για το Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER

για επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εστίασης, διαμονής, εναλλακτικού τουρισμού, μικρών βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας για το Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER

για επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εστίασης, διαμονής, εναλλακτικού τουρισμού, μικρών βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00

1η Προκ. ΔΕ (προ σύμφ. γν. Περιφ.) 23-3-18

<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nb

Γενική συνέλευση

<p>Καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2017</p>

test2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the