Είστε εδώ

Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2024,

   ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας του Δήμου Τρίπολης

(στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου).

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

 


 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2023,

   ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας του Δήμου Τρίπολης

(στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου).

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Κορινθίας για το Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER

για επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εστίασης, διαμονής, εναλλακτικού τουρισμού, μικρών βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας για το Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER

για επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εστίασης, διαμονής, εναλλακτικού τουρισμού, μικρών βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00

1η Προκ. ΔΕ (προ σύμφ. γν. Περιφ.) 23-3-18

<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nb

Γενική συνέλευση

<p>Καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2017</p>

test2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.