Είστε εδώ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Κορινθίας για το Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER

για επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εστίασης, διαμονής, εναλλακτικού τουρισμού, μικρών βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας για το Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER

για επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εστίασης, διαμονής, εναλλακτικού τουρισμού, μικρών βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00

1η Προκ. ΔΕ (προ σύμφ. γν. Περιφ.) 23-3-18

<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nb

Γενική συνέλευση

<p>Καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2017</p>

test2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.