Είστε εδώ

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ. 2019

Εκτάκτη Γενική Συνέλευση Πέμπτη 19-12-2019

Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής

 

Προσωρινά Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων

Πρότασεις 1ης πρόσκλησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ισολογισμός 2018
Ισολογισμός 2018

   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

   23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018

Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 2019
Πρόσκληση ΤΓΣ ΑΝΒΟΠΕ 5.9.18

Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η  Ιουλίου 2019

Ισολογισμός 2017
 Ισολογισμός 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σελίδες

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.